top of page
  • Obrázek autoraBc. Ľuboš Kocurišin

Po stopách A.I.DOBRIANSKEHO

Deň 10. september 2019 sa pre Špecializované zariadenie v Habure niesol v duchu putovania po stopách A. I. Dobrianskeho, do obce Čertižné, ktorá leží

12 km od okresného mesta Medzilaborce v podhorskej oblasti Nízkych Beskýd.Národná kultúrna pamiatka

Náš výlet sa začal návštevou Chrámu Nanebovstúpenia Pána z roku 1928 (NKP), kde nás milo privítal správca farnosti Čertižné o. Dušan Chapčák. Priblížil nám históriu obce, chrámu, ako aj životopisy slávnych dejateľov, ktorí sú pochovaní na cintoríne v Čertižnom. Jedná sa o o. Ireneja Chanátha , za ktorého pôsobenia bol postavený chrám v Čertižnom, o o. J.I. Stavrovského-Popradova autora množstva prác zasvätených histórii, etnografii, náboženskej a politickej situácii v rakúskej Rusi a v neposlednom rade aj o hrob buditeľa, právnika a spisovateľa A.I. Dobrianskeho.


Kto bol A.I. Dobriansky

A.I.Dobriansky sa narodil 19. 12. 1817 v Rudľove a zomrel 19. 03. 1901 v Innsbrucku. Plynule hovoril deviatimi jazykmi. Jeho články boli publikované v Moskve, Paríži, Budapešti, Viedni a v iných mestách. Bol skvelý rečník a hlboko veril v Boha. V roku 1863 sa stal členom Matice Slovenskej, prispieval do časopisu Slovenské noviny, a spolu s A.V. Duchnovičom sa podieľal na organizovaní a založení Spolku svätého Jána Krstiteľa v Prešove a Spoločnosti sv. Vasila Veľkého v Užhorode pre šírenie duchovnej a kultúrno osvetovej literatúry. V roku 1864 bol Dobriansky cisárskym dekrétom menovaný za poradcu uhorskej dvornej kancelárie vo Viedni (najvyšším vládnym orgánom Uhorska). Po odchode zo štátnej služby učil ľudí obrábať pôdu, štepiť stromy a včeláriť. Staral sa o školské vzdelávanie detí roľníkov. V testamente poručil, aby bol jeho majetok rozdelený rovnakým dielom medzi obyvateľov Čertižného.


Vojenský cintorín a pamätná izba

Ďalšie naše kroky viedli na jeden z vojenských cintorínov z 1. sv. vojny a do pamätnej izby, ktorá sa nachádza na Obecnom úrade, kde nám históriu obce, zvyky a tradície priblížila manželka starostu obce p. Gabriela Tričáková.

Prijímateľom sociálnych služieb ŠZ Habura sa výlet veľmi páčil a odchádzali s množstvom nových informácii zo života Rusínov v Podkarpatskej oblasti. Fotografie z výletu si môžete pozrieť TU.

37 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page