top of page

Cenník

Pre rok 2024 v Domove sociálnych služieb Medzilaborce

Cenník

Pre rok 2024 v Špecializovanom zariadení sociálnych služieb Habura

Cenník

Pre rok 2024

v Zariadení opatrovateľských služieb Habura

Cenník

Pre rok 2024

v Zariadení pre seniorov Habura

Cenník

Pre rok 2024 v Domove sociálnych služieb Habura

bottom of page