• Dobrý festival

  • Májové aktivity

  • Jubilanti v DSS v Medzilaborciach

  • Exkurzia hasičskej stanice

  • Veľkonočné obdobie

  • Valentín a karneval

  • Oslava jubilea

  • Mikuláš a Vianoce v DSS