top of page
Woman Looking Out the Window
Domov sociálnych služieb 
Medzilaborce n.o. 

 

Našim cielom je poskytovať kvalitné sociálne služby znevýhodneným občanom

so zdravotným postihnutím a snaha o ich maximálne možnú integráciu do spoločnosti, predovšetkým použitím vhodných nástrojov sociálnej pomoci a metód sociálnej práce.

 Domov sociálnych služieb Habura 49

 

Domov sociálnych služieb je umiestnený v Nízkych Beskydách, pohraničnej rusínskej obce Habura, vzdialený 7 kilometrov od okresného mesta Medzilaborce.  Výhodou zariadenie je hlavne poloha a nízka kapacita zariadenia. Prijímatelia sociálnej služby majú možnosť prežiť pokojný život obklopený krásnou prírodou.

Zariadenie pre seniorov Habura 49

 

 

 

Budova Zariadenie pre seniorov Habura pôsobí veľmi príjemne, útulne. Zariadenie je dvojposchodová budova so vstupnou halou. Budova je obklopená zeleňou, ktorú prijímatelia sociálnej služby využívajú na odpočinok, pracovnú terapiu, výsadbu kvetín.

Zariadenie opatrovatelskej služby Habura 49 

 

Prijímatelia sociálnej služby majú možnosť prežiť časť svojho života obklopený krásnou prírodou.

Zariadenie opatrovateľskej služby Habura, poskytuje nepretržitú opatrovateľskú službu a sociálnu pomoc.

Špecializované 
zariadenie sociálnych služieb Habura 309

 

Špecializované zariadenie sociálnych služieb Habura vzniklo 01. 01. 2018 s kapacitou 40 prijímateľov sociálnej služby. Je zamerané na poskytovanie sociálnych služieb osobám trpiacim schizofréniou

bottom of page