top of page

 

 DSS Medzilaborce n.o., Cintorínska 870, 06801 Medzilaborce 

C E N N Í K PRE ROK 2024

 

Podmienky platenia: sú stanovené v zmluve o poskytovaní sociálnej služby 

- do 3 dní po termíne výplaty dôchodku v mesiaci poskytovania sociálnej služby 

- za neprítomnosť sa vracia pomerná časť úhrady v zmysle zákona. 

Scan cennik 1.2.2024.jpg
bottom of page