Garancia ľudskosti

Starí a chorí ľudia túžia po kvalitných sociálnych väzbách - prežívať niekedy už zabudnutý pocit hodnoty, dôstojnosti, sily, nádeje a viery napriek všetkým prítomným ťažkostiam a napriek tomu, že nie sú vo svojom domácom prostredí.

Mali sme ambíciu splniť toto želanie a prirodzenú potrebu našich klientov a garantovať prvok ľudskosti bez toho, aby sme sa spoliehali (nielen) na vysokú morálnu uvedomelosť a obetavosť nášho ošetrovateľského personálu.

Preto sme ako jediní na Slovensku implementovali komplexný program “garancie ľudskosti” v nasledovnej štruktúre:

  • Práva pacientov,  Etický kódex zamestnanca - pravidlá prístupu ošetrujúceho personálu k pacientovi i jeho príbuzným

  • Etický kódex zamestnávateľa, Program motivácie a starostlivosti o zamestnancov

  • Etický  kódex  praktikanta

  • Špecifický dizajn interiérov – dôraz na útulnú farebnosť a motívy prírody

  • Denný sociálny - kultúrny program - zameraný na aktivizáciu, socializáciu, integráciu a naplnenie všetkých potrieb klientov ako ľudí,  ktorí chcú mať dobrú náladu a cítiť  pohodu

  • Prvky bazálnej stimulácie a individuálneho prístupu na základe vstupného dotazníka k individuálnym zvykom a potrebám

  • Koncepty podpory a komunikácie s blízkymi pri návšteve (v odporúčanom čase návštev)

DSS Medzilaborce n.o. je nezisková organizácia, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby 

v oblasti sociálnych služieb. 

Nájdete nás aj na Facebooku
  • Facebook Social Icon
Rýchly kontakt

DSS ​Medzilaborce: 057 /7322113
Habura 49: 057 /7392408

Habura 309: 057 /7795120


 

​​​

© 2021 by DSS Medzilaborce n.o. Všetky práva vyhradené

 Proudly created with Wix.com & Bc.Ľuboš Kocurišin