top of page

Garancia ľudskosti

Senior Citizen

Starí a chorí ľudia túžia po kvalitných sociálnych väzbách - prežívať niekedy už zabudnutý pocit hodnoty, dôstojnosti, sily, nádeje a viery napriek všetkým prítomným ťažkostiam a napriek tomu, že nie sú vo svojom domácom prostredí.

Mali sme ambíciu splniť toto želanie a prirodzenú potrebu našich klientov a garantovať prvok ľudskosti bez toho, aby sme sa spoliehali (nielen) na vysokú morálnu uvedomelosť a obetavosť nášho personálu.

Preto sme ako jediní na Slovensku implementovali komplexný program “garancie ľudskosti” v nasledovnej štruktúre:

  • Etický kódex zamestnanca - pravidlá prístupu personálu k prijímateľovi i jeho príbuzným

  • Etický kódex zamestnávateľa, Program motivácie a starostlivosti o zamestnancov

  • Špecifický dizajn interiérov – dôraz na útulnú farebnosť a motívy prírody

  • Denný sociálny - kultúrny program - zameraný na aktivizáciu, socializáciu, integráciu a naplnenie všetkých potrieb klientov ako ľudí,  ktorí chcú mať dobrú náladu a cítiť  pohodu

  • Koncepty podpory a komunikácie s blízkymi pri návšteve (v odporúčanom čase návštev)

bottom of page