top of page
Three Friends Laughing

O nás

 

DSS Medzilaborce n.o je nezisková organizácia, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnych služieb.
Zariadenia sociálnych služieb sú zapísané v registri subjektov Prešovského samosprávneho kraja , ktoré poskytujú sociálne služby.

Domov sociálnych služieb DSS Medzilaborce n.o., Cintorínska 870 Medzilaborce začal svoju činnosť od 1.1.2009 s kapacitou 33 prijímateľov sociálnych služieb. Od 1.1.2013 rozšíril svoju pôsobnosť o Domov sociálnych služieb Habura 49 s kapacitou 21 prijímateľov, o Zariadenie pre seniorov Habura 49 pre 22 prijímateľov a Zariadenie opatrovateľskej služby Habura 49 pre 4 prijímateľov.
Od 1.1.2018 poskytujeme sociálne služby aj v Špecializovanom zariadení sociálnych služieb Habura pre 40 prijímateľov so zameraním na schizofréniu.

Čo ponúkame ? 

 

V zariadeniach v zmysle zákona o sociálnych službách poskytujeme odborné činnosti, obslužné a ďalšie činnosti :

 

-    pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
-    sociálne poradenstvo
-    sociálnu rehabilitáciu
-    ubytovanie
-    stravovanie
-    upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
-    pracovnú terapiu, záujmovú činnosť
-    úschovu cenných vecí

Pre prijímateľov ponúkame :


-    kvalitné poskytovanie sociálnych služieb odborne pripravenými zamestnancami
-    pobyt v moderne zariadených priestoroch s bezbariérovým prístupom
-    príjemné a tiché  prostredie rodinného typu
-    pomoc pri vybavovaní osobných záležitostí, sledovanie zdravotného stavu
-    podľa záujmu pracovnú terapiu a záujmovú činnosť
-    prijateľnú nízku úhradu za sociálnu službu

 

Ak sa rozhodnete pre nás, radi Vás ,alebo Vašich rodinných príslušníkov privítame
v našich zariadeniach.

bottom of page