top of page
Zariadenie pre seniorov, Habura 49

 Zariadenie pre Seniorov je umiestnené v Nízkych Beskydách, pohraničnej rusínskej obce Habura, vzdialené 7 kilometrov od okresného mesta Medzilaborce.  V blízkosti zariadenia sa nachádza autobusová zástavka, obchod s rozličným tovarom, obecný úrad, pošta, multifunkčné ihrisko a iná občianska vybavenosť. Výhodou zariadenie je hlavne poloha a nízka kapacita zariadenia. Prijímatelia sociálnej služby majú možnosť prežiť jeseň svojho života obklopený krásnou prírodou.

 Zariadenie pre seniorov Habura, poskytuje nepretržitú opatrovateľskú službu a sociálnu pomoc v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Zariadenie pre seniorov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie v jedno a dvoj posteľových izbách bunkového typu s vlastným hygienickým zariadením, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, uzatvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnosť. Kapacita zariadenia je 22 miest.  

 

 Budova zariadenia pre seniorov Habura pôsobí veľmi príjemne, útulne. Zariadenie je dvojposchodová budova so vstupnou halou. Budova je obklopená zeleňou, ktorú prijímatelia sociálnej služby využívajú na odpočinok, pracovnú terapiu, výsadbu kvetín. Na prízemí sa nachádza jedáleň, kuchyňa, kaplnka, telocvičňa s plnou vybavenosťou, miestnosť na nácvik pracovnej terapie v ktorej sa nachádza aj kuchynka pre prijímateľov sociálnej služby, práčovňa. Prijímatelia sociálnej služby sú ubytovaní na  druhom poschodí budovy, v 1 a 2 posteľových izbách, bunkového typu s vlastným hygienickým zariadením. Na prvom poschodí sa tak tiež nachádza denná miestnosť opatrovateliek, kancelária sociálneho asistenta, kancelária vedúcej sociálneho úseku. Na druhom poschodí sa nachádza vyšetrovňa zdravotného úseku a kancelária vedúcej opatrovateľského úseku, skladové priestory, spoločenská miestnosť. 

bottom of page